شرکت طب آرا ( لابتست سابق ) با بیش از 30 سال سابقه نمایندگی مجاز تولید، واردات و فروش تجهیزات، موادشیمیائی،

ریجنت ها، استانداردها، محلولهای HPLC و کروماتوگرافی و شیشه آلات با استانداردهای ASTM, DIN و کلاس A,B میباشد.

به علت تعدد اقلام، فقط بذکر نام برخی از تولید کنندگان که با این شرکت در ارتباط هستند اکتفا میگردد.

 

      :مواد شیمیائی و استانداردها از تولید کنندگان

Acros

Normsand

Alfa Aesar

Riedel

Fluka

Serva

Merck

Serva


 

 
      :شیشه آلات از تولید کنندگان

Advantec

Biocen

Haldenwanger

Desaga

LWS

PSL

Schott

S&S

UCT

Witeg

 

 
      :تجهیزات از تولید کنندگان

Advantec

Atago

Bacharach

Biocen

Dr. Gustav

Fischer

Gerber

Greisinger

Harward

Hf / Lovibond

Jenway

Kruss

Lab - Line

Memmert

Motic

Mullertherm

Ohaus

Pfeuffer

Retsch

Sartorius

Warring

Witeg

WTW

Zett